Köpvillkor Moped/Promenadscooter

Betalning  

Du kan välja mellan flera säkra betalningsalternativ; Bankgiro, Överföring till bankkonto, Swish, eller avbetalning via vår samarbetspartner Wasa Kredit. Alla priser är i svenska kronor och inklusive moms (25%).  

Frakt  

Fordonen kan hämtas komplett monterade och fulladdade i vår butik i Taberg, naturligtvis kostnadsfritt. Önskas hemleverans kostar detta 8 kr per kilometer till adresser på det svenska fastlandet. Övriga Sverige offereras separat.  Reservdelsfrakt 95 kr inkl. moms inom Sverige oavsett vikt.  

Avbeställning  

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för köparen fram till den tidpunkt då ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att en faktura skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats debiteras med 300 kr inkl. moms.  

Ångerrätt - gäller vid distansköp (ej köp i butik) 

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock senast 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen måste produkten vara oanvänd och befinna sig i exakt samma skick som den var när du mottog den. Kontakta oss så att vi kan se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på köparens bekostnad då Distansavtalslagen ej ger köparen rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, godkännes ändå i vissa fall återköp. Returfrakten bekostas av köparen.  

Garanti - Förlängd maskinskadeförsäkring  

På Bilhuset i Taberg vill vi ge dig möjligheten till ett riktigt tryggt ägande av ditt nya fordon. Vi ger därför en omfattande trygghet i 3 år/3000 mil, det som först inträffar. Under första året gäller en garanti, som omfattar funktionsfel. Under andra och tredje året gäller en förlängd maskinskadeförsäkring, med en självrisk på 2900 kr per skada.  

För att garantin och den förlängda maskinskadeförsäkringen ska gälla måste fordonets serviceplan följas. Serviceplanen finns i fordonets instruktionsbok. För att garantin skall gälla ska servicen utföras fackmannamässigt av en moped- eller MC-verkstad eller annan verkstadskunnig person. Endast originaldelar skall användas. Garanti- och maskinskadereparationer ska utföras av Bilhuset i Taberg om inget annat är överenskommet med oss. I enklare fall kan vi skicka reservdelar direkt till er där ni själv utför reparationen. Reparation som påbörjas utan godkännande av oss sker på köparens bekostnad.  

Garantin och den förlängda maskinskadeförsäkringen täcker inte fel/skada som uppkommit p.g.a. stöld, brand, olycka, handhavandefel, oaktsamhet, modifiering, trimning eller bristfällig/felaktigt utförd service. Den täcker heller inte förslitningsdelar (såsom däck,  bromsdelar och lampor), normal kapacitetsminskning av batteriet, karosseriplast eller korrosion. 

Force Majeure  

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. 

Övrigt  

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med detsamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.   

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.  

Bilhuset i Taberg äger inget produktansvar, och svarar ej för direkta eller indirekta skador eller kostnader i samband med brukande av produkten. All användning sker på användarens egen risk.  

Genom din beställning ger du ditt samtycke till att ditt namn och personuppgifter sparas hos oss. Bilhuset i Taberg förmedlar aldrig dessa uppgifter vidare.   

Vi förbehåller oss rätten att annullera order med ej levererbar vara. Naturligtvis sker då återbetalning av ev. förskottsbetalning.  

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.  

  

181210 

Prenumerationsvillkor elfordon

PRENUMERERA!

DET GER DIG ENKELHET, FRIHET OCH TRYGGHET TILL ETT FAST PRIS!

 

Allt är inkluderat; helförsäkring, service/reparationer på vår verkstad i Taberg och lånefordon. Det är bara din egen elförbrukning som tillkommer, vilket blir ca 25 öre/mil. (Bara helförsäkringen på en vanlig moped kostar omkring 400 kr/månad).

 

Välj det alternativ som passar dig!

 

Elmoped OPAI EM005:

790 kr/månad (bindningstid 36 månader)

Vintererbjudande: Vi bjuder på de 3 första månadsavgifterna!  

eller

990 kr/månad (bindningstid 1 månad)

 

 

Promenadscooter VIGOROUS 1000W:

590 kr/månad (bindningstid 36 månader)

Vintererbjudande: Vi bjuder på de 3 första månadsavgifterna!

     eller    

790 kr/månad (bindningstid 1 månad)

 

Uppläggningsavgiften är 495 kr. När du hämtar ut ditt fordon betalar du en deposition på 5000 kr. Efter bindningstiden lämnar du tillbaka fordonet och depositionen återbetalas. Det ingår 100 fria mil per månad. Inga ytterligare avgifter tillkommer.

 

Om du väljer bindningstiden 36 månader ger vi dig ytterligare ett alternativ: Istället för att vi återbetalar depositionen behåller du fordonet - som då bli ditt eget! Du behöver inte bestämma dig nu utan det gör du när bindningstiden är slut. 

 

Ovanstående erbjudande kan ej kombineras med andra erbjudanden.

 

Prenumerationsvillkor:

https://uploads.staticjw.com/bi/bilhusetitaberg/prenumerationsvillkor-moped.pdf